Brune Bušića 56, Imotski
Sjedište
Brune Bušića 56, Imotski
Brzi kontakt
+385 98420 316
Email
info@vigalic.hr
Zatražite procjenu
usluge

Afirmirani izvoditelj radova

Cestogradnja, tunelogradnja, priprema za ugradnju, hidrotehnika, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, usluge prijevoza, rušenje objekata.

cestogradnja

Obavljamo poslove rekonstrukcije, izgradnje, rehabilitacije i sanacije svih vrsta puteva i površina. Izvodimo radove uređenja terena i pripremne radove za asfaltiranje.

Tunelogradnja

Tehničko i organizacijsko znanje i široko iskustvo osiguravaju našim klijentima sigurno i besprijekorno odvijanje projekta. Koristimo se različitim metodama gradnje tunela koje prilagođavamo specifičnim problemima i tako ih usavršavamo.

hidrotehnika

Nudimo sve usluge potrebne za razvoj i provedbu projekata održivog upravljanja vodama, ali i općenito u hidrotehnici. Radimo brane, retencije, nasipi.

obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

izgradnja centara za gospodarenjem otpada
izgradnja reciklažnih dvorišta
sanacija odlagališta neopasnog otpada
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

usluge prijevoza

prijevoz kamenog materijala
prijevoz zemljanog materijala
izvanredni prijevozi

Rušenje objekata

Za projekte rušenja raspolažemo sa impresivnom građevinskom mehanizacijom!

V.I.GALIĆ d.o.o.

Afirmirani izvoditelj radova: cestogradnje, tunelogradnje, pripremaza ugradnju, hidrotehnika, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, usluge prijevoza, rušenje objekata.
Izjava o privatnosti